o nás

Michaela Vykydalová

Ing. Michaela Vykydalová

  • absolventka Českého vysokého učení technického v Praze, Stavební fakulta
  • absolventka Designškoly v Praze, diplomové studium
  • absolventka Akademie Home Stagingu v Praze, E - learningový kurz Home Stagingu
  • absolventka Akademie Home Stagingu v Praze, Základy Home Stagingu

Návrh určitého designu je přirozený proces, který podněcuje a promlouvá ke všem našim smyslům. A tak jako je o praktičnosti a kráse, je i o psychologii. Není pouze o tom, co vidíme, nýbrž je zároveň i o tom, co cítíme. A proto ke každému klientu přistupuji individuálně, snažím se mu vytvořit interiér odrážecí jeho povahu a životní styl tak, aby se v něm cítil komfortně.
Přesně podle vašich představ, definovaných požadavků, vašeho životního stylu a také podle vašich snů vytvoříme společnými silami útulný a funkční prostor. Takto navržený interiér bude ideální kombinací dispozičního řešení, materiálového i barevného designu interiéru.

Při návrhu všech interiérů se snažím naplňovat často citované Vitruviovo pravidlo „Užitečnost, pevnost, půvab“ (Firmitas, Utilitas, Venustas).