služby
Michaela Vykydalová

návrh interiéru

Zařizujete nový domov nebo obnovujete stávající?

Poskytuji komplexní služby interiérového designu od návrhu dispozičního a materiálového řešení, přes vytvoření barevného schématu, doporučení jednotlivých kusů nábytku, svítidel, textilií, dekorací až po zhotovení technických výkresů sloužících jako podklad pro výrobu nábytku.

Nabízím také možnost zastupovat vás ve všech stupních realizace tak, aby výsledný efekt splnil vaše představy a očekávání. Nemusíte mít vlastní řemeslníky, shánět materiál a na vše dohlížet.

Interiérový design

Interiérový design je o vytvoření určitého stylu, barvy, nálady, kontrastu, komfortu, pohodlí a v neposlední řadě se snaží optimalizovat a harmonizovat daný prostor s okolním prostředím.

Úkolem interiérového designéra není pouze vybrat nábytek, barvy a materiály, aby byl prostor „krásnější“. Zabývá se i ostatními aspekty za účelem uspokojení potřeb klienta , aby se ve svém prostoru cítil šťastný.

Interiérový design zahrnuje následující možný rozsah služeb:

 • prozkoumání a provedení analýzy prostoru, požadavků a potřeb klienta
 • vypracování návrhů dispozičního řešení (2D, 3D) a barevného konceptu prostoru, které v sobě obsahují požadavky klienta a principy interiérového designu
 • obhajoba a vysvětlení, že předložené návrhy dispozičního řešení a barevného konceptu splňují veškeré klientovy požadavky na funkčnost, estetiku a životní styl
 • definice barev, materiálů a povrchů vyskytujících se v návrhu interiéru
 • zhotovení katalogu veškerého navrženého nábytku, zařízení, svítidel, textilií a ostatních předmětů. Součásti tohoto katalogu je také uvedení výrobce nebo prodejce a předběžné ceny
 • příprava podrobné dokumentace pro jednotlivé profese – truhláři, podlaháři, malíři....
 • zpracování harmonogramu realizace interiéru
 • koordinace jednotlivých profesí, které se při realizaci potkávají
 • dozor nad prováděním realizace
 • pořízení závěrečné fotodokumentace

Průběh spolupráce

Konzultace a určení požadavků

Nejjednodušší příležitost, jak se vzájemně poznat. Aby se klient v nově vytvořeném interiéru cítil komfortně, pohodlně a splňoval všechny jeho požadavky, potřebuji klienta co nejlépe poznat, poznat jeho povahu, oblíbený styl, denní rytmus a v neposlední řadě i zájmy, sny a přání. Na této schůzce dochází k představení interiéru, klient má možnost definovat své požadavky na využití prostoru, představy o dispozičním a barevném řešení a také stylu interiéru.

Také je zde prostor k vyjasnění rozsahu prací, ceny za návrh interiéru a také časové osy jednotlivých částí. Klient má možnost se seznámit s mou prací, jednotlivými výstupy a referencemi. Po této úvodní konzultaci mají obě strany možnost si rozmyslet, zda je vzájemná budoucí spolupráce možná. Pokud ano, obdrží klient cenovou nabídku na požadovaný rozsah prací a po jejím schválení a zaplacení zálohy začíná má práce na projektu. Úvodní konzultace je zdarma.

Cenová kalkulace

Obdržíte cenový odhad s přehledem plánovaných položek návrhu. Po prostudování a případném upřesnění si jej odsouhlasíme.

Dispoziční řešení

V první fázi návrhu interiéru dochází k vypracování a následnému vysvětlení dispozičního řešení daného prostoru. V předkládaném návrhu je zakreslen veškerý nábytek a zařízení, také jsou zde zobrazeny jednotlivé zóny a určeny hlavní komunikační trasy. Pochopení následné schválení tohoto řešení je vůbec nejdůležitější pro funkčnost celého prostoru. Tato fáze trvá asi dva týdny od zaměření daného prostoru. Klient obdrží dva až tři návrhy ve formě 2D a 3D výstupů (půdorysy, podhledy, perspektiva).

Barevný koncept

Tak jako je jedinečný každý člověk, tak i barevný koncept vytvořený dle požadavků a představ určité skupině lidí je originál. Určení barevného konceptu vychází z požadavků klienta na barvy, tvary a na požadovaný styl interiéru (skandinávský, minimalismus, městský, retro, přírodní......)

Klient obdrží vypracovaný barevný koncept interiéru, příp. vzorkovnici, kde jsou uvedeny všechny navržené barvy, materiály, povrchy, nábytek, osvětlení a ostatní doplňky. Z tohoto konceptu je klient schopen rozpoznat materiálové a barevné ladění interiéru. K vypracování finálního řešení dojde po několika konzultacích a diskuzích s klientem.

Katalog zařizovacích předmětů

Pokud klient souhlasí s navržených dispozičním řešením a barevným konceptem, dochází k vypracování katalogu zařizovacích předmětů. Je to seznam veškerého nábytku, zařízení, materiálů, osvětlení a dekorací, které se v navrženém interiéru vyskytují. Součástí je také uvedení výrobce nebo prodejce a předpokládaná cena.

Konzultace a asistence nákupu

Nabízím možnost také jednorázové konzultace. Tato konzultace se může týkat realizace navrženého interiéru nebo asistence při nákupu nábytku, svítidel, dekorací... Formou hodinové konzultace může probíhat i dozor nad realizovanou zakázkou. Možnosti spolupráce jsou široké a vždy se snažím vyhovět konkrétním požadavkům klienta.
Cena za hodinovou konzultaci je od 600 Kč/hod.

Dekorování interiéru

Dekorace hrají v interiéru od pradávna důležitou roli. Díky nim se v interiéru člověk cítí příjemně a prostor působí útulným a harmonickým dojem. Tato služba může probíhat formou jednorázové hodinové konzultace nebo může mít obsáhlejší charakter, kdy klient obdrží produktový katalog všech navržených dekorací (stínění, dekorace, textilie...)
Cena je vždy stanovena individuálně.

Realizace navrženého interiéru

Po vypracování návrhu interiéru se může klient rozhodnout, zda si realizaci zařídí a dozoruje sám nebo zda využije mých služeb. Tato spolupráce může probíhat tzv. na klíč, kdy celý průběh, práce a dodavatele dozoruji nebo je i zde možnost hodinových konzultací.
Cena je stanovena vždy individuálně dle konkrétních požadavků.
 • Návrh
 • Návrh
 • Návrh
 • Návrh
 • Návrh
 • Návrh
Pokud připravujete byt/dům k prodeji, využijte tzv. home staging.